Kennis

Als specialist op het gebied van duurzaam en overstromingbestendig bouwen heeft DeltaSync reeds vele publieke en private partijen geadviseerd. De unieke combinatie van competenties die ons bedrijf bezit, stelt ons in staat doelgericht advies te geven bij complexe vraagstukken.

Bij het plannen, ontwerpen en realiseren van bouwprojecten kunnen onze experts u van dienst zijn. Zowel voor technische aspecten, economische aspecten en de inpassing van drijvend bouwen in de  ruimtelijke ordening bent u bij ons aan het juiste adres. Voor een marktdoorbraak op het gebied van drijvend bouwen is kennis van techniek, ruimtelijk ordening en een innovatiestrategie nodig. Op al deze vlakken zijn wij actief, voorbeelden zijn:

Techniek:

  • Advisering keuze drijflichaam en bouwmethode
  • Technische analyse (o.a. stabiliteit, diepgang, zwaarte- en drukkingspunt)
  • Advisering decentrale nutsvoorzieningen

Ruimtelijke ordening:

  • LocatieScan drijvend bouwen (onderzoek mogelijke locaties)
  • Advisering verkaveling en bestemmingsplan drijvende woningen
  • Advisering juridische status waterwoningen

Innovatiestrategie:

  • Opbouwen kennis en bereidheid bij belanghebbenden
  • Opstellen handreikingen drijvend bouwen
  • Transitiestrategie naar overstromingsbestendige duurzame steden