Bedrijfshistorie

In 2006 organiseerde Royal Haskoning, een Nederlands ingenieursbureau dat wereldwijd opereert, de Royal Haskoning Deltacompetitie ter ere van hun 175-jarige bestaan. Een groep architectuur en civiele techniek studenten van de Technische Universiteit Delft won deze competitie met een ontwerp en ontwikkelingsstrategie voor een drijvende stad in het IJmeer, vlakbij Amsterdam.

Het innovatieve en visionaire ontwerp en de pragmatische managementaanpak kreeg veel media-aandacht. In het begin van 2007 werden de studenten uitgenodigd om hun werk te presenteren aan het hoofd Ruimtelijke Ordening van Shanghai. Door de enorme aandacht voor hun werk besloten de studenten het bedrijf DeltaSync op te richten. Na eerst te hebben geprobeerd een drijvend gebouw op de World Expo 2010 in Shanghai te realiseren, wisten de studenten de gemeente Rotterdam ervan te overtuigen een drijvend demonstratie project te realiseren in de havens van Rotterdam. Dit leidde tot het ontwerp en de realisatie van het Drijvend Paviljoen in 2010. Met dit drijvende gebouw, vestigt de gemeente Rotterdam haar positie als hoofdrolspeler op het gebied van klimaatadaptatie in de wereld. Het Paviljoen is momenteel de zetel van het Nationaal Water Centrum.

In de laatste drie jaar is DeltaSync uitgegroeid to een ontwerp- en adviesbureau met een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn onder andere gemeentes, waterschappen, particulieren, bedrijven en stichtingen. Naast ontwerp- en advieswerkzaamheden investert DeltaSync ook in onderzoek en ontwikkeling. In minder dan twee jaar na de oprichting van DeltaSync, heeft het bedrijf haar eerste project gerealiseerd in een van de grootste havens van Europa. Dit is een grote prestatie voor een dergelijk jong bedrijf.