Aanpak

Net als andere bureaus leveren wij ontwerpen en adviezen van goede kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Wat wij anders doen is onze integrale aanpak van ontwerp, analyse en proces. In een vroeg stadium gaan wij vanuit een open houding met alle betrokken partijen, zoals gemeentelijke instanties, waterschappen en nutsbedrijven, in gesprek. Hierdoor wordt kostbare vertraging voorkomen en is de uitvoerbaarheid van onze vernieuwende oplossingen gegarandeerd. Onze ontwerpers zorgen dat onze adviezen ruimtelijk inpasbaar zijn. Onze adviseurs zorgen dat onze ontwerpen technisch en maatschappelijk haalbaar zijn.

Kernkwaliteiten

Bedrijfswaarden
Innovatie en vernieuwing bereik je alleen door intensief samen te werken. DeltaSync is er op gericht mensen samen te brengen en daardoor tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. In een vroeg stadium worden partners gezocht en consortia gevormd. DeltaSync maakt deel uit van meerdere onderzoeksconsortia en organisaties op het gebied van drijvend bouwen. Binnen deze samenwerkingsverbanden ontwikkelen wij integrale en multidisciplinaire kennis.