Team

Karina Czapiewska
directeur projectontwikkeling
Karina Czapiewska is specialist op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling, projectmanagement en duurzaamheid. Zij studeerde af bij Real Estate & Housing aan de faculteit Bouwkunde op de Technische Universiteit in Delft. Als aanvullend traject volgde zij de minor Duurzame Ontwikkeling ten behoeve van de TIDO (technologie in duurzame ontwikkeling) aantekening. Karina Czapiewska is mede-oprichter en financieel directeur van DeltaSync. Binnen DeltaSync is zij verantwoordelijk voor advies op het gebied van gebiedsontwikkeling en waterwonen.

 

Rutger de Graaf
algemeen directeur
Rutger de Graaf is civiel ingenieur en specialist op het gebied van drijvend bouwen en duurzaamheid. In 2005 is hij cum laude afgestudeerd aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Zijn proefschrift over de ontwikkeling van innovatieve concepten om stedelijke gebieden minder kwetsbaar en meer zelfvoorzienend te maken heeft hij cum laude afgerond. Hij richt zich binnen DeltaSync op waterkwaliteit en duurzame verstedelijking in combinatie met drijvend bouwen. Als lector adaptief bouwen op de Hogeschool Rotterdam, houdt De Graaf zich bezig met vormen van bouwen die zich aanpassen aan de omgeving.

 

Bart Roeffen
creatief directeur

architect en onderzoeker