Je eigen waterwoning

Wij ontwerpen graag uw drijvende droomhuis. Onze volledige toewijding aan deze bouwvorm zorgt ervoor dat wij u zowel technisch als creatief perfect van dienst kunnen zijn. Hieronder leest u hoe wij te werk gaan, wat de voordelen zijn en welke kosten we in rekening brengen.

Onze werkwijze

Net als andere ontwerpende bureaus delen wij het ontwerpproces op in de gebruikelijke fasen (SO, VO, DO,...). Wat ons onderscheidt is dat we in een vroeg stadium alle relevante partijen (gemeente, waterschap, nutsbedrijven, bandweer) bij het proces betrekken om zo het verdere proces te bespoedigen en onvoorziene problemen te voorkomen. De volgende fasen worden doorlopen:

Kennismaking
Als u interesse heeft in het bouwen van uw eigen waterwoning, nodigen wij u uit om vrijblijvend kennis met ons te komen maken. Wellicht heeft u al nagedacht over hoe uw woning er uit moet gaan zien en waar deze aan moet voldoen. Met behulp van documentatiemateriaal proberen we goed inzicht te krijgen in uw wensen. Verder bespreken we randvoorwaarden die voortkomen uit de locatie, de regelgeving en de technische mogelijkheden.


Definitief Ontwerp (DO)
In deze fase wordt de definitieve verschijningsvorm vastgesteld. Opmerkingen op het VO worden hierin meegenomen. Het ontwerp wordt gemaatvoerd en gematerialiseerd en er wordt een technische omschrijving opgesteld. Door middel van een begroting wordt getoetst of het ontwerp binnen het budget valt. Om tijdwinst te boeken en problemen voortijdig te signaleren kan de 1e fase van de aanvraag bouwvergunning in gang worden gezet.

Technisch Ontwerp en aanvraag BouwVergunning (TO)
In deze fase wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Op basis van het DO worden aanvullende technische tekeningen gemaakt voor de aanvraag van de bouwvergunning (doorsnedes, drijflichaam, dakconstructie, installaties/leidingverloop en principedetaillering). Daarnaast worden berekeningen en controles m.b.t. het bouwbesluit uitgevoerd.

Bestek en aanbesteding (B)
Het bestek is een administratief en juridisch document waarin alle onderdelen van het ontwerp tot in detail worden beschreven. Het vormt de basis voor het contract met de aannemer.

Werktekeningen en Uitvoering (U)
Ten behoeve van de bouw worden werktekeningen gemaakt: een technisch uitgewerkt matenplan, detailtekeningen, onderlegger-tekeningen. Constructieve berekeningen en gegevens van de installateur worden hierin verwerkt. Eventuele productietekeningen van de aannemer worden gecontroleerd en er wordt toegezien op de bouw.