• Synergie mogelijkheden tussen woningbouw en nieuw aan te leggen  waterbergingsgebieden.
  • Een studie naar verkavelingsstructuren.
  • Innovatieve oplossingen voor parkeerproblemen, nutsaansluitingen, ontsluiting en duurzaamheid.
  • De wijze van uitgifte van de waterkavels en andere aanverwante juridische zaken.
  • Andere vormen van waterbestendig bouwen zoals: Amfibische woningen, Paalwoningen, Dryproof, Wetproof etc.

De markt voor waterwonen is uitermate sterk. Een percentage van 30% van de Nederlanders ziet het wonen op het water als serieuze tot zeer serieuze optie . De beschikbaarheid van waterkavels blijft echter sterk achter bij deze vraag uit de woningmarkt. Dit betekent dat er kansen liggen om deze potentie te benutten en opbrengsten te genereren uit waterkavels.

bron: M. Verschoor, C. Wels; Drijvende woning serieuze optie voor bijna een derde van de Nederlanders; USP Marketing Consultancy; november 2009.