WaterWoonScan Arnhem

Datum: april 2012
Plaats:

De drukte in het dagelijkse leven en de opkomst van de 24-uurs economie zorgt voor een toenemende behoefte aan ruimte, rust en stilte. Dit leidt tot het vertrek van bepaalde doelgroepen  inkomensgroepen uit de steden om zich weer in het rurale gebied te vestigen aan of in de buurt van natuur en water.  Steden ondervinden hierdoor negatieve of scheve bevolkingsgroei.

Vele steden hebben de aantrekkelijke mogelijkheid om dezelfde woonkwaliteit te bieden als het platte land gecombineerd met een korte afstand tot de stad. Om te kunnen bepalen welke mogelijkheden voor steden bestaan heeft DeltaSync de WaterWoonScan ontwikkeld. Voor deze Tool is onderzocht aan welke kwaliteiten en randvoorwaarden moet worden voldaan om voor een stad dit woonmilieu aan te kunnen bieden.

Voor gemeente Arnhem zijn een achttal locaties onderzocht of de mogelijkheden bestaand om een waterwoon milieu aan te bieden.