Drijvende Nuts Eenheid (DNE)

Datum: december 2008
Opdrachtgever: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
Plaats:

Leven op het water biedt enorme kansen voor flexibele woningbouw en duurzaamheid. Drijvende woningen kunnen fabrieksmatig worden ontwikkeld, vervoerd worden over water, verplaatst of worden hergebruikt op een andere locatie. Hierbij is echter een flexibel systeem nodig voor de nutsvoorzieningen. Hoe worden waterwoningen voorzien van water, energie en internet? De Drijvende Nuts Eenheid (DNE) is een flexibel systeem dat nutsvoorzieningen levert aan waterwoningen en tegelijkertijd de ontsluiting van de woningen vormt.
De DNE bestaat uit (een selectie van) de volgende onderdelen:

Het uitgangspunt van de DNE is dat verschillende woningen gemakkelijk kunnen aansluiten op de voorzieningen. De aansluiting zal worden gemaakt met behulp van flexibele leidingen, zodat woningen slechts minimale aanpassing behoeven om te kunnen worden aangesloten.

[3] Doorlatende verharding. Het oppervlak is doorlatend zodat regenwater infiltreert en vervolgens kan worden opgevangen. Het opgevangen water kan worden hergebruikt of via de helofytenfilters afvloeien. Op deze wijze geeft regenwater geen extra druk op het rioleringssysteem.

[4] Membraanbioreactor. Afvalwater kan worden gescheiden in verschillende stromen (afhankelijk van woning). Het zwarte water, afkomstig van toilet, wordt met een membraan-bioreactor (MBR) gezuiverd, gefilterd en vervolgens geloosd. Indien de woningen er op aangepast zijn kan het grijswater, dat minder vervuild is, afzonderlijk worden gezuiverd. Dit gebeurd met een plaatselijk helofytenfilter, dat tevens een mooie voortuin of park kan vormen.

[5] Directe Nanofiltratie. Drinkwater wordt verkregen uit gezuiverd oppervlaktewater. Door middel van directe capillaire nanofiltratie kan het water uit een plas of rivier vaak rechtstreeks (afhankelijk van aanwezige waterkwaliteit) gezuiverd worden. Het drinkwater wordt slim opgeslagen in een grote flexibele zak die zich onder het wateroppervlak bevindt.

[6] Koude- en warmteopslag (KWO). Voor warm tapwater, verwarming en koeling wordt een koude/warmte opslag systeem (KWO) toegepast. Deze bestaat uit een warme en koude bron in de bodem. Met een warmtepomp wordt de relatief lage temperatuur van de warme bron op een hoger temperatuurniveau gebracht zodat het geschikt wordt voor verwarming. De koude die geproduceerd wordt aan de verdamperzijde van de warmtepomp wordt in de koude bron opgeslagen. In de zomer wordt de cyclus omgekeerd en voorziet het systeem in de koudevraag van de woningen. Dit systeem kan geoptimaliseerd worden door gebruikt te maken van een aanvullende warmtebron, zoals zonnepanelen of het oppervlaktewater.

[7] Onderwateropslag. Gezuiverd drinkwater kan tijdelijk worden opgeslagen in een flexibele zak onder het wateroppervlak. Hierdoor wordt ruimte en bouwmateriaal bespaard.

[8] Windturbine meerpaal. Een kleinschalige windmolen. Het systeem is geschikt om geplaatst te worden op woningen en op bijvoorbeeld lantaarnpalen. Bij de DNE worden zij handig gecombineerd met de meerpalen. Een energyball voorziet in 10 tot 15% van de elektrische energiebehoefte van een woning.

[9] Zonne-overkappingen. Een deel van de benodigde energie voor de woningen wordt opgewekt met behulp van PV-panelen. De panelen worden geplaatst als overkappingen en op de daken van de woningen. De exploitant least de daken van de woningen.

[10] Helofytenpark. Grijs water kan worden gefilterd met helofyten. Door dit te combineren met andere gewassen wordt het filter ingericht als park