RondgangWoning

Datum: juli 2010
Plaats: Delft

De Rondgangwoning heeft een drijflichaam van 9 x 12 meter. De woning zelf kraagt aan een zijde nog 1 meter uit, waardoor het bouwvlak 9 x 13 = 117 m2 bedraagt.
De woning is opgebouwd als split-level. De woonruimte ligt vlak boven waterniveau, waardoor optimaal contact met het water wordt gelegd. Bij mooi weer kan de gevel open worden gezet en wordt de woonruimte vergroot door het drijvende terras dat er direct aan ligt. De grenzen tussen buiten en binnen vervagen hierdoor.

De keuken ligt verhoogd ten opzichte van de woonkamer. Hierdoor is de beleving van het water in alle vertrekken anders en verandert het uitzicht op het water constant. Door de gekozen opzet ontstaat een ruimtelijke en prettige woning voor een relatief gunstige prijs.