Waterkavels Delftse Harnaschpolder

Verkaveling

In het deelplan voor de drijvende waterwoningen zijn 6 kavels gerealiseerd. Er zijn twee soorten kavels; de twee noordelijke kavels zijn circa 256 m2, de overige vier kavels zijn circa 292 m2. De woningen krijgen een hightech en duurzame uitstraling zodat duidelijk is hoe uniek dit project is! Een deel van de duurzame en innovatieve oplossingen zal gerealiseerd worden in de gezamenlijke steiger. Zo wordt de ontsluiting van de woningen gecombineerd met duurzaamheid.

Bereikbaarheid langzaam verkeer

In de Harnaschpolder wordt een fijnmazig fietsnetwerk aangelegd. Een nieuwe fietsroute loopt in noord-zuid richting langs de ecologische zone en een nieuwe voetgangersroute loopt over de zone heen. De gezamenlijke steiger van de drijvende woningen wordt hierop aangesloten, zodat de bewoners te voet en met de fiets direct bij hun huis kunnen komen.

Bereikbaarheid auto

De toegangsweg van de wijk is de verlengde Kristalweg. De weg die direct naar de locatie van de drijvende woningen leidt, is een toegangsweg naar een erf.  Alleen de bewoners van de drijvende woningen, bewoners van de eilandwoningen (veld 20 en 21), en bezoekers zullen hier gebruik van maken. De parkzone is een leidend element in de stedelijke structuur van de wijk en de routes voor langzaam verkeer lopen erlangs. Daarom is het vanuit de gemeente wenselijk dat er niet direct langs de ecologische zone geparkeerd wordt. Dat betekent dat er alleen aan de andere kant van de straat geparkeerd zal worden. Hierdoor ontstaat er een duidelijke zonering tussen het wonen, parkeren, de weg en de parkzone. De bewoners van de drijvende woningen zullen parkeerplaatsen langs de weg toegewezen krijgen.