Waterberging en gebiedsontwikkeling

Datum: november 2010
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Stichtse RIjnlanden
Plaats: Rijnenburg, Utrecht

Meervoudig ruimtegebruik wordt vaak genoemd als kans om waterberging en gebiedsontwikkeling te combineren. Toch is deze mogelijke synergie nog niet eerder op samenhangende wijze onderzocht. Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft DeltaSync voor een concrete locatie onderzocht of dit daadwerkelijk zo is. Overstromingsrobuust bouwen past in een strategie voor meerlaagse veiligheid. Bovendien biedt het perspectieven om waterberging en verstedelijking te combineren.

Voor de locatie Rijnenburg bij Utrecht is een ruimtelijke inpassing gemaakt met verschillende vormen van overstromingsbestendig bouwen. Ook is gekeken naar de economische en organisatorische haalbaarheid van een dergelijke gebiedsontwikkeling.