LocatieScan drijvend paviljoen Rotterdam

Datum: december 2008
Plaats:

In dit project is onderzocht wat de meest geschikte locatie is voor een drijvende demonstratieproject in Rotterdam. Het plangebied omvat het gebied van Stadshavens Rotterdam. De uitgevoerde LocatieScan is onderverdeeld in twee fasen. Allereerst is door middel van een randvoorwaardenonderzoek een shortlist van mogelijke locaties opgesteld. Daarna zijn met behulp van criteria en een functieonderzoek de drie meest kansrijke locaties bepaald.