Shifting Green Frontiers

Datum: augustus 2009
Opdrachtgever: Rising Tides Competition
Plaats: San Francisco

Probleemstelling

www.abag.ca.gov> zie probleemanalyse

Hoe werkt het?
Door een drijvende wijk langs de kust te plaatsen, ontstaat er een rustige zone met een lagere stroomsnelheid. Hierdoor kan sediment bezinken en ontstaat er landaanwinning. Fytoremediatie is het proces waarbij planten zware metalen en andere vervuilende stoffen opnemen. Door dit toe te passen zal de grond langzaam gezuiverd worden. Door de planten periodiek te oogsten en te verbranden kan een deel van de energiebehoefte van de gemeenschap worden geproduceerd uit biobrandstof. De vervuilde as zal verwerkt worden in betonnen balken. Door deze balken in het ondiepe water te plaatsen zal het landaanwinningproces worden versneld. 

Het resultaat: een duurzame oplossing

Wanneer de landaanwinning succesvol is gebleken en er voldoende moeras is ontstaan, zal de gehele wijk van de kust af worden verplaatst. Een nieuwe fase zal hierdoor worden gestart en het proces zal opnieuw beginnen. De drijvende verstedelijking is hierdoor een grensverleggend idee. 
> de inzending