Floating Communities: Meet, Join, Float

Datum: november 2009
Plaats: Vliegbasis Valkenburg, Delft

Voormalig Minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, bezocht de expositie tijdens de Innovatie Estafette.