Projecten

2014 Seasteading Implementation Plan

Het idee van drijvende steden is wereldwijd door menig ontwerper, onderzoeker en organisatie voorgesteld als een oplossing voor de te verwachten effecten van klimaatverandering, het groeiende tekort aan landbouwgrond of als een manier voor het faciliteren van politieke en...[meer...]
2010 Waterberging en gebiedsontwikkeling

Meervoudig ruimtegebruik wordt vaak genoemd als kans om waterberging en gebiedsontwikkeling te combineren. Toch is deze mogelijke synergie nog niet eerder op samenhangende wijze onderzocht. Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft DeltaSync voor een concrete locatie...[meer...]Displaying results 1 to 5 out of 7

1

2

Volgende