Advisering NEN commissie

Datum: december 2010
Plaats:


aan de ontwikkeling van deze normen. In 2011 zal een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) voor drijvend bouwen worden gepubliceerd waarin specificaties voor drijvende woningen zullen worden vastgelegd.

Dit is een vervolg op de VROM handreiking die in april 2009 werd gepubliceerd. Deze handreiking legde een hoop knelpunten op het gebied van regelgeving rond drijvende bouwwerken bloot. Dit was de aanleiding voor het Nederlands Normalisatie Instituut om de NENcommissie voor drijvend bouwen te starten. Veel gemeentes zullen aan de hand van deze norm toekomstige waterwoningen gaan toetsen aan het bouwbesluit.