Water en mobiliteit

Datum: maart 2010
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur
Plaats:

Doel van dit project was te onderzoeken of het stedelijk watersysteem van historische binnensteden gebruikt kan worden om de bereikbaarheid van deze binnensteden te verbeteren. Dit onderzoek is gesteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden is voor verschillende typen Nederlandse watersteden onderzocht hoe de waternetwerken in deze steden tot stand zijn gekomen en hoe zij op dit moment voor mobiliteit worden benut. Daarnaast is per type waterstad nagegaan wat de huidige problemen zijn op het gebied van bereikbaarheid en wat de toekomstige mogelijkheden zijn om door middel van het gebruik van waternetwerken deze problemen aan te pakken. 

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat er in alle acht de deelnemende steden kansen liggen om water in te zetten voor een verbeterde bereikbaarheid. Met name voor winkelpubliek en toeristen liggen er grote kansen. Ook de herstructuring van bedrijventerreinen biedt mogelijkheden om water te benutten als verbinding tussen gebieden.

Download eindrapport

Download eindpresentatie