WaterStedenbouw

FlexibiliteitDuurzame fabricageFlexibele stedenbouwLangere economische levensduur

Bij drijvend bouwen worden economische waarde van het gebouw en de locatie losgekoppeld. Hierdoor kunnen zij afzonderlijk worden verkocht en een nieuwe bestemming krijgen. Vroegtijdige sloop wordt zo voorkomen en de economische waarde van de gebouwen blijft behouden. Kortom flexibel inspelen op kansen in de vastgoedmarkt wordt eenvoudiger.

Minder overlast

Overlast zoals die nu gebruikelijk is bij bouwprojecten wordt in hoge mate voorkomen. Voorbeelden van overlast die niet meer voor zullen komen zijn: de aanleg van bouwputten, graafwerkzaamheden en geluidshinder tijdens constructie. Ook de sloopfase kan plaatsvinden buiten de stad.