Projecten


2012 WaterWoonScan Arnhem

De drukte in het dagelijkse leven en de opkomst van de 24-uurs economie zorgt voor een toenemende behoefte aan ruimte, rust en stilte. Dit leidt tot het vertrek van bepaalde doelgroepen  inkomensgroepen uit de steden om zich weer in het rurale gebied te vestigen aan of in...[meer...]


2010 Advisering NEN commissie

In 2009 is er een traject gestart door het Nederlands Normalisatie Instituut om bouwnormen voor drijvende woningen te ontwikkelen. In de normen worden zaken geregeld als toegankelijkheid, brandveiligheid, nutsvoorzieningen, constructieve aspecten zoals stabiliteit, scheefstand,...[meer...]


2010 Begeleiding bewonerscollectief Drijvende Woningen

Gemeente Delft realiseert in samenwerking met DeltaSync 6 drijvende woningen in de Harnaschpolder. De waterwoningen dienen een voorbeeldproject te vormen op het gebied van duurzaamheid, waterbeheer en klimaatadaptatie. Daarnaast is dit het eerste project in Nederland waar...[meer...]2010 Water en mobiliteit

Doel van dit project was te onderzoeken of het stedelijk watersysteem van historische binnensteden gebruikt kan worden om de bereikbaarheid van deze binnensteden te verbeteren. Dit onderzoek is gesteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Om goed inzicht te krijgen...[meer...]
Displaying results 1 to 8 out of 9

1

2

Volgende