Projecten

2014 Seasteading Implementation Plan

Het idee van drijvende steden is wereldwijd door menig ontwerper, onderzoeker en organisatie voorgesteld als een oplossing voor de te verwachten effecten van klimaatverandering, het groeiende tekort aan landbouwgrond of als een manier voor het faciliteren van politieke en...[meer...]
2010 Waterberging en gebiedsontwikkeling

Meervoudig ruimtegebruik wordt vaak genoemd als kans om waterberging en gebiedsontwikkeling te combineren. Toch is deze mogelijke synergie nog niet eerder op samenhangende wijze onderzocht. Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft DeltaSync voor een concrete locatie...[meer...]2010 Water en mobiliteit

Doel van dit project was te onderzoeken of het stedelijk watersysteem van historische binnensteden gebruikt kan worden om de bereikbaarheid van deze binnensteden te verbeteren. Dit onderzoek is gesteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Om goed inzicht te krijgen...[meer...]


2008 Drijvende Nuts Eenheid (DNE)

Leven op het water biedt enorme kansen voor flexibele woningbouw en duurzaamheid. Drijvende woningen kunnen fabrieksmatig worden ontwikkeld, vervoerd worden over water, verplaatst of worden hergebruikt op een andere locatie. Hierbij is echter een flexibel systeem nodig...[meer...]